آزمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین

 مقدمه

توسعه روزافزون جمعیت و نیازهای مرتبط با آن، و از سویی افزایش فشار ناشی از رقابت های جهانی، استانداردهای دولتی و نیز سطح آگاهی مردمی برای کاهش هزینه ها، و نیز افزایش هزینه های مرتبط با انرژی، توجه سازمان های دولتی و خصوصی تدریجا به سمت کاهش هزینه های لجستیکی و هماهنگ سازی هر چه بیشتر تصمیمات مدیریتی معطوف شده است. این تصمیمات منحصر به کاهش هزینه های لجستیکی که دارای  ارزش افزوده نیستند (نظیر حمل و نقل و انبارداری) نمی شود و دامنه وسیعی از انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان و مدیریت قراردادهای تامین، تا لجستیک درون سازمانی و حمل و نقل های داخلی، تا طراحی شبکه حمل و توزیع و حتی مدیریت ارتباط با مشتریان را نیز در برمیگیرد و به طور کلی باید از آن با عنوان مدیریت کارا و اثر بخش “زنجیره تامین کالا و خدمات”  یاد کرد. از سویی نظر به جدید بودن نسبی این پارادایم مدیریتی و عدم وجود زیرساخت های فنی، تکنولوژیکی و آموزشی این حیطه از مدیریت در داخل کشور، گروه لجستیک و زنجیره تامین دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان پیشرو در فعالیتهای تحقیقای و صنعتی، قصد دارد با راه اندازی “آزمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین” از توانمندی های بالای علمی و فنی اساتید و دانشجویان نخبه خود در جهت توسعه وتوانمندسازی هرچه بیشتر تولید ملی و به ارمغان آوردن زیرساخت های لجستیکی توانمند کشوری در حوزه های مختلف بهره لازم را ببرد.

 • اهداف
 • تفهیم تغییر پارادایم مدیریتی از مدیریت درون سازمانی به مدیریت زنجیره تامین به لایه های مختلف مدیریتی
 • شناسایی خلاهای موجود در زمینه زیرساخت های مدیریت زنجیره تامین در بخش های بنگاهی و فرابنگاهی
 • ایجاد توانمندی بومی جهت تحلیل سیستم های لجستیکی و عارضه یابی آنها
 • ارائه راهکارهای علمی جهت مشکلات لجستیکی بنگاهها و فرابنگاهی
 • حوزه های فعالیت

کلیه مسایل حوزه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک شامل لجستیک درون سازمانی و نیز لجستیک برون سازمانی مورد علاقه این آزمایشگاه است. به طور ویژه می توان از موضوعات و زمینه های زیر نام برد:

 • مباحث مرتبط با سیستم های انبارش و توزیع شامل مکانیابی انبارهای توزیع، طراحی تکنولوژی های مورد نیاز توزیع و انبارش نظیر (RFID, AGV, …)، طراحی شبکه زنجیره تامین، سیستم های کنترل، انبارش و سفارشدهی موجودی.
 • لجستیک بحران و زنجیره تامین کمک های انسانی در مواقع بحرانی شامل بلایای طبیعی و … .
 • سیستم لجستیک بیمارستانی شامل توزیع و انبارش علمی اقلام دارویی و نیز لجستیک درون بیمارستان
 • سیستم لجستیک صنایعی که دارای حجم و هزینه لجستیکی بالایی هستند مثل صنایع خودروسازی
 • سیستم لجستیک نظامی
 • سیستم مدیریت زنجیره تامین سبز بر مبنای استانداردهای موجود
 • خدمات و محصولات آزمایشگاه
 • مشاوره در زمینه لجستیک و زنجیره تامین
 • برگزاری دوره های کاربردی آموزشی در حیطه لجستیک و زنجیره تامین جهت مراکز صنعتی
 • تحلیل سیستماتیک مسایل لجستیکی سازمان ها و نهادها
 • شبیه سازی و عیب یابی سیستم های توزیع
 • ساخت و تولید نرم افزارهای خاص و عام منظوره مورد نیاز کشور و سازمانهای طرف قرارداد در حوزه مسایل لجستیک و زنجیره تامین شامل:
 • سیستم مدیریت تامین کنندگان شامل انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان، سفارشگیری، ثبت سفارش، کانبان، سنکرون، TOC و ….
 • سیستم مدیریت انبار، اولویت بندی و سفارشدهی موجودی
 • ماژول ارتباط با مشتری و جستجوی مشتریان
 • سیستم مدیریت خرید و قراردادها
 • لجستیک تامین اقلام بیمارستانی و اورژانس
 • ماژول پیش بینی و ادغام تقاضا و مشتریان
 • سیستم مکانیابی، مسیریابی و توزیع محصولات
 • کلیه مراحل برنامه ریزی تولید
 • … .

که این نرم افزارها متناسب با توسعه های آینده باید دارای توانمندی های زیر باشند:

 • پشتیانی از داده های سیستم موقعیت یابی جهانی (GIS)
 • پشتیبانی از قابلیت های شبکه ای
 • پشتیبانی از تلفن همراه
 • پشتیانی از الزامات استانداردهای مورد استفاده نظیر انواع ISO
 • پشتیبانی از الزامات دولت الکترونیکی (مثلا استفاده از محیط های توسعه منبع باز)
 • تهیه و تدوین فیلم های آموزشی از مفاهیم و تکنولوژی های موجود در گستره لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
 • تدوین جزوات آموزشی کاربردی در مباحث لجستیک و زنجیره تامین به طور مثال استانداردهای SCOR
 • گردآوری کتابخانه ای جهت دسترسی آسان به کتب و منابع حیطه زنجیره تامین و لجستیک
 • گردآوری نرم افزارهای مورد نیاز جهت تحلیل سیستم های لجستیکی و مدیریت زنجیره تامین شامل نرم افزارهای شبیه سازی و … .
 • اساتید همکار آزمایشگاه

اساتید و دانشجویان گرایش لجستیک و زنجیره تامین این دانشکده با این آزمایشگاه همکاری دارند. به طور خاص این آزمایشگاه تحت هدایت و سرپرستی اساتید زیر می باشد:

الف- دکتر سیدمحمد معطر‌حسینی

ب- دکتر بهروز کریمی

ج- دکتر محسن اکبر‌پورشیرازی