لطفاً اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نمایید.
محل سکونت
تحصیلات
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

اگر مایل هستید در جهت ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه باصنعت موثر باشید ،مشخصات افراد شناس و فعال در ضمینه بازرگانی را در ذیل قید بفرمایید.
لطفا صبر کنید